ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานประจำปี 2555 ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือสิ่งส่งตรวจ MN – AF - 001
ดูทั้งหมด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 354-7890 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 354-5309

 

-