สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

-
(66-2) 354-7890

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ผู้อำนวยการลำดับที่ 23
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน

พลตรี.ศ. ธไนนิธย์ โชตนภูติ

ผู้อำนวยการลำดับที่ 22
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เมษายน 2563 - มีนาคม 2564

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

ผู้อำนวยการลำดับที่ 21
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ตุลาคม พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2563