สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

-
(66-2) 354-7890

ผู้บังคับบัญชา

แสดงรายการรายนามผู้บังคับบัญชาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พล.ต. รศ. ดร. นพ. นครินทร์ ศันสนยุทธ

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พ.อ. สุภัส จันทร์สุนทราพร

รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พ.อ. คุณากร คณา

รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร