หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) นำโดย พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ผู้อำนวยการ สวพท. จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พัฒนา รอบรั้ว ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณรอบรั้ว สวพท. และบริเวณวัดอภัยทยาราม กรุงเทพฯ 21 ส.ค. 62สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736