หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผอ.สวพท.และ ข้าราชการ สวพท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระราชวังพญาไทสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736