หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 พันเอก ศ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เป็นหัวหน้าคณะในการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 เพื่อป้องกันโรคลมร้อนในทหารใหม่ ณ ปตอ.1 พัน.5 ปตอ.1 พัน.6 และ ปตอ.1 พัน.7สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736