หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ผอ.สวพท.) เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม เรื่อง "กัญชาทางการแพทย์ พระมงกุฏฯ จะไปทางไหน" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 26 พ.ย. 62



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736