หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
พันเอก ศ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ รอง ผอ.สวพท.(1) เป็นผู้แทน ผอ.สวพท. ร่วมในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าแพทย์ รุ่นที่ 65 ณ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 27 ธ.ค. 62สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736