หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
วันที่ 1 พ.ค. 2563 ทีม covid-19 สวพท. นำโดย พ.อ.หญิง สุชชนา แทบประสิทธิ์ เดินทางไปเก็บตัวอย่าง swab, น้ำลาย, เลือด ณ จังหวัด ปัตตานี และ ยะลาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736