หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 63 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่ สวพท. โดยมี ผอ.สวพท. เป็นประธานในการรับมอบ ร่วมกับผู้บริหาร สวพท. และกองวิจัย ณ ห้องมิตรภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736