หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
วันที่ 19 มิ.ย. 63 เวลา 0900 คณะผู้บริหาร สวพท. ผู้อำนวยการกองวิจัย และทีม COVID-19 กองวิจัย ร่วมรับมอบตู้ความดันบวกเพื่อเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อก่อโรค COVID-19 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736