หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผอ.สวพท และ ผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา ทบ.และ ททบ. ประจำปี 2563 ระดับประถม - ปริญญาตรี ให้แก่บุตรกำลังพล สวพท.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736