หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
ในวันพุธที่ 17 มี.ค.64 เวลา 0900 ณ ห้องปฏิบัติการแผนกชีวเคมี กองวิเคราะห์ สวพท. พล.ต.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ผอ.สวพท. เป็นประธานในพิธีรับมอบตู้แช่เเข็ง -80 องศา ยี่ห้อ Thermo Scienctific จำนวน 1 ตู้ จากหน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐฯ สวพท.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร พล.ต.ศ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ เข้าร่วมพิธีรับมอบตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ Thermo Scienctific จาก COLONEL ERIC D. LOMBARDINI ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐฯ ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐฯ สวพท. เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการวิจัยของ แผนกชีวเคมี กองวิเคราะห์ สวพท. ในหัวข้อ “การสำรวจการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกำลังพลกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ กองวิเคราะห์ สวพท.

 

On 17 March 2021,at Analysis,MG Prof. Dr.Thanainit Chotanaphuti ,AFRIMS Director General received a -80 C Thermo Scientific Freezer from COLDr.Eric D Lombardini,Director,USAMD-AFRIMS for the project entitled ”COVID-19 Active Case Finding Study in RTA Personnel in Bangkok Metropolis and Vinicity who joined Annual Health Check up Program at Unit Location”.The freezer has been funded for the project done by Biochemistry Section,Analysis Division,RTA AFRIMS.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736