หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 พลตรี ธำรงค์โรจน์ เต็มอุดม ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทีมงาน สวพท. ที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับทีม รพ.ค่ายธนะรัชต์ ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ให้แก่นักเรียนนายสิบทุกนายที่จะเข้ารับกาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736