โครงการเด่น
โครงการเด่น >> สอบราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่
 
               วันที่ลงประกาศ    สถาระโครงการ     ประกาศที่เกี่ยวข้อง
สอบราคาจ้างฯ
(รายละเอียด)
ระยะเวลประกาศ
31 ก.ค.60 - 15 ส.ค.60
ระหว่างดำเนินการ "ไม่มี"
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736
อีเมล์ : webmaster@afrims.go.th