โครงการเด่น
โครงการเด่น >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์
  วันที่ประกาศเผยแพร่แผน สถานะโครงการ ปรกาศที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แผน ฯ

(รายละเอียด)

6 พ.ย.61 ระหว่างดำเนินการ "ไม่มี"
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736
อีเมล์ : webmaster@afrims.go.th