โครงการเด่น
โครงการเด่น >> เชิญชวนให้ส่งข้อมูล สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (เครื่องตรวจโรคติดเชื้อทางอณูชีววิทยาแบบเคลื่อนที่ผ่านการ์ดประมวลผลชนิดกึ่งตัวนำ)

 /uploads/userfiles/files/files/img044.pdf

  วันที่ลงประกาศ สถานะโครงการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนให้ส่งข้อมูลฯ

(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ระยะเวลาส่งข้อมูลทางเทคนิค

15 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61

ระหว่างดำเนินการ "ไม่มี"
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736
อีเมล์ : webmaster@afrims.go.th