โครงการเด่น
โครงการเด่น >> เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

/uploads/userfiles/files/scan0003.pdf

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736
อีเมล์ : webmaster@afrims.go.th