ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
วันอังคารที่ ๒๘ ก.ค.๖๓ ผอ.สวพท เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศ ราชวโรดม บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ ๒๘ ก.ค.๖๓ ผอ.สวพท เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศ ราชวโรดม บรมนาถบพิตร


วันอังคารที่ ๒๘ ก.ค.๖๓ ผอ.สวพท เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศ ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

อ่านต่อ...

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736